'Vroomheid met naald en draad'      Expo in heemkundig museum Die Swane, Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg, iedere zondag vanaf 3 maart 2019. Open van 14u tot 18u. de toegang is gratis.

In onze streek kennen we veel manieren waarop onze voorzaten uiting gaven aan hun vroomheid. Denken we maar aan de vele kapellen en bedevaarten. Iets minder bekend is het naai- en borduurwerk waarmee aan die volksdevotie concreet gestalte werd gegeven. Dit thema was in het heemmuseum tot nu toe nog maar weinig aan bod gekomen, hoewel er echt kunstzinnige pareltjes in zijn te ontdekken.

Het grootste deel van het getoonde handwerk ontstond in de begijnhoven en kloosters als huisarbeid. Maar ook werd het soms in scholen vervaardigd wanneer men de opdracht kreeg om een religieus werkstuk af te leveren. De mooiste en oudste stukken zijn papieren en perkamenten heiligenprenten die met stof en draad werden opgesmukt. deze kunstwerkjes dateren vooral uit de 18de eeuw. De grotere werken die in scholen ontstonden zijn gemaakt in de negentiende en twintigste eeuw. Ze stellen meestal de patroonheiligen voor van de maakster of haar familie. Als voorbeelden daarvan tonen we werkstukken zoals deze van Mathilde en Adèle Busschots, die ze voor hun vader Livinus Busschots maakten in het internaat te Mollem bij Brussel in het jaar 1872.