Reeds voor de 60ste keer wordt de traditionele meiboomplanting georganiseerd. Al 19 maal vindt het meifeest plaats op het heemerf aan de Pandoerenhoeve en de molen aan 't Keesstro, Bruggeneindse Heibaan 13, Heist-op-den-Berg (Bruggeneinde)

Als vanouds welkom vanaf 14u30

 

Onder het motto 'Hoe maakt u het ?' richt de 19de editie van Erfgoeddag volop de schijnwerpers op vakmanschap. Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. Heemkring Die Swane koos voor een tentoonstelling rond 'bakkersfolkore'. Aan de hand van voorwerpen (o.a. unieke 'patacons' uit de verzameling van het museum en privéverzamelingen zal er een overzicht gegeven worden van 2 typische, volkse gebruiken en voorwerpen die verband houden met het aloude bakkersambacht.

 

Stambomendag zondag 27 januari 2019  van 9u tot 18u in de Gemeentelijke basisschool, De Bruynlaan 19 in Begijnendijk.

Een uitgebreide genealogische verzameling wordt ter beschikking gesteld voor de geïnteresseerde stamboomliefhebber of familievorser. Ook worden er lezingen gegeven ivm Genealogie en computer door Philippe Van den Eynde.

lezing 1 (van 10u tot 11u)  Introductie Nedelandstalige Aldfaer + info

lezing 2 (van 14u tot 15u)  Familiegeschiedenis op internet

meer info : Paul Prijck  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Frans Wijns 0478 309485

voor genealogische informatie en ondersteuning in uw opzoekingen : Roger Van Herck This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

'Vroomheid met naald en draad'      Expo in heemkundig museum Die Swane, Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg, iedere zondag vanaf 3 maart 2019. Open van 14u tot 18u. de toegang is gratis.

In onze streek kennen we veel manieren waarop onze voorzaten uiting gaven aan hun vroomheid. Denken we maar aan de vele kapellen en bedevaarten. Iets minder bekend is het naai- en borduurwerk waarmee aan die volksdevotie concreet gestalte werd gegeven. Dit thema was in het heemmuseum tot nu toe nog maar weinig aan bod gekomen, hoewel er echt kunstzinnige pareltjes in zijn te ontdekken.

Het grootste deel van het getoonde handwerk ontstond in de begijnhoven en kloosters als huisarbeid. Maar ook werd het soms in scholen vervaardigd wanneer men de opdracht kreeg om een religieus werkstuk af te leveren. De mooiste en oudste stukken zijn papieren en perkamenten heiligenprenten die met stof en draad werden opgesmukt. deze kunstwerkjes dateren vooral uit de 18de eeuw. De grotere werken die in scholen ontstonden zijn gemaakt in de negentiende en twintigste eeuw. Ze stellen meestal de patroonheiligen voor van de maakster of haar familie. Als voorbeelden daarvan tonen we werkstukken zoals deze van Mathilde en Adèle Busschots, die ze voor hun vader Livinus Busschots maakten in het internaat te Mollem bij Brussel in het jaar 1872.

 

 

 

Herdenking René Lambrechts

Op 2 november is het exact 75 jaar geleden dat wijlen René Lambrechts, verzetsstrijder, schrijver, heemkundige en oud-archivariswerd gearresteerd door de Duitse bezetter. Hem wachtte een gruwelijke lijdensweg als politieke gevangene, beschreven in zijn aangrijpend boek 'Wir Muselmänner'. Een herdenking van dit historisch feit vindt plaats in café 'Den Afgrond in de Swanekelder', onder het heemmuseum, op 2/11/2018 om 20u. Iedereen is welkom.